Schießbetrieb


RWK Saison 2015/2016 C-Klasse Gruppe 1

Mannschaft

 Unsere 1. Mannschaft: v.l.: Michael Högenauer, Carina Helgemeir, Michael Thurner, Daniel Habel, Florian Helgemeier

1. Kampf: frei


2. Kampf: Schmiechachtaler Schmiechen (1066) - Harthausen 3 (987)

Thurner Michael
93
92
96
281
Habel Daniel
72
80
84
236 E
Helgemeir Florian
89
91
90
270
Helgemeir Carina
89
86
84
259
Högenauer Michael
85
84
87
256
 
Mannschaftsergebnis
1066

 

3. Kampf: Schmiechachtaler Schmiechen (1013) - Ried 6 (986)

Thurner Michael
88
88
90
266
Habel Daniel
75
79
78
232 E
Helgemeir Florian
86
83
84
253
Helhemeir Carina
72
75
81
228 E
Högenauer Michael
85
90
87
262
 
Mannschaftsergebnis
1013

 

 

4. Kampf: Wulfertshausen 3 (1006) - Schmiechachtaler Schmiechen (1050)

Thurner Michael
92
92
91
275
Habel Daniel
74
84
86
244 E
Helgemeir Florian
88
88
89
265
Helgemeir Carina
82
83
83
248
Högenauer Michael
88
83
91
262
 
Mannschaftsergebnis
1050

 

5. Kampf: Hörmannsberg 1 (959) - Schmiechachtaler Schmiechen (1035)

Thurner Michael
92
91
96
269
Habel Daniel
77
83
77
237 E
Helgemeir Florian
84
82
92
256
Helgemeir Carina
78
81
83
242
Högenauer Michael
82
88
88
258
 
Mannschaftsergebnis
1035

 

6. Kampf: frei